სკოლის ადმინისტრაცია

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (440)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (455)
მობ.: 599 457040
ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge 

პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (454)
მობ.: 599 902131
ელ.ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge

ანა ჩუბინიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (125)
მობ.: 577 697188
ელ.ფოსტა: achubinidze@cu.edu.ge 

ქეთევან კარბაია 

კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (106)

მობ.: 577 021592

ელ.ფოსტა: Kkarbaia@cu.edu.ge

ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (160)
მობ.: 599 780480
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (144)
მობ.: 595 305827
ელ.ფოსტა: itsulukidze@cu.edu.ge 

ნინო ციმინტია
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (II კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (140)
მობ.: 591 427864
ელ.ფოსტა: ntsimintia@cu.edu.ge