რეიტინგები

  • 2013-2020 წლებში კავკასიის ბიზნესის სკოლის 3 სამაგისტრო პროგრამა დასახელდა ერთ-ერთ საუკეთესოდედუნივერსალის ყოველწლიური რეიტინგის მიხედვით

   

  • კავკასიის ბიზნესის სკოლისა და გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის (GEM) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამაQS Global MBA მსოფლიო უნივერსიტეტების 2017 წლის რეიტინგის მიხედვით 28-ე ადგილს იკავებს

   

  • კავკასიის ბიზნესის სკოლისა (CSB) და გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის (GEM) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ჟურნალ -Financial Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ მსოფლიოს 100 საუკეთესო საგანმანათლებლო პროგრამიდან 87-ე ადგილს იკავებს (Executive MBA Ranking 2020) 

    

  • 2011 წლიდან 2020 წლის ჩათვლით კავკასიის ბიზნესის სკოლა დასახელებულია საუკეთესოდ კავკასიის რეგიონში და პირველი ადგილი აქვს მინიჭებულიედუნივერსალის მიერ