რეიტინგები

  • 2019 წელს კავკასიის ბიზნესის სკოლის 3 სამაგისტრო პროგრამა დასახელდა ერთ-ერთ საუკეთესოდ ედუნივერსალის ყოველწლიური რეიტინგის მიხედვით

 

  • კავკასიის ბიზნესის სკოლისა (CSB) და გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის (GEM) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ჟურნალ - Financial Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ მსოფლიოს 100 საუკეთესო საგანმანათლებლო პროგრამიდან 62-ე ადგილს იკავებს (Executive MBA Ranking 2019) 

 

  • კავკასიის ბიზნესის სკოლისა და გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის (GEM) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა QS Global MBA მსოფლიო უნივერსიტეტების 2017 წლის რეიტინგის მიხედვით 28-ე ადგილს იკავებს

 

  • 2011 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით კავკასიის ბიზნესის სკოლა დასახელებულია საუკეთესოდ კავკასიის რეგიონში და პირველი ადგილი აქვს მინიჭებული ედუნივერსალის მიერ 

 

  • კავკასიის ბიზნესის სკოლის 3 სამაგისტრო პროგრამა დასახელებულია ერთ-ერთ საუკეთესოდ ედუნივერსალის სამაგისტრო პროგრამების რეიტინგში 2013-2018 წლებში