საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო

პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

 

ელ-მისამართი: pbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (შიდა: 121)

Mobile: 599 457040

მობილური: (+995 599) 457040

 

 

ანა ჩუბინიძე
სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

 

ელ-მისამართი:  achubinidze@cu.edu.ge
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (შიდა: 124)

ფაქსი.: (+995 32) 231 32 26

მობილური: 595 305829
ოთახი A23