საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი

სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების 
დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტაpbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (455)

ფაქსი: (+995 32) 231 32 26

მობილური: 599 457040

 

 

ანა ჩუბინიძე
სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ელ-მისამართი:  achubinidze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (125)

ფაქსი: (+995 32) 231 32 26

მობილური: 595 305829
ოთახი: C23