საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი

სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების 
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (455)

მობ.: 599 457040

ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge

 

ანა ჩუბინიძე
სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (125)

მობ.: 577 697188
ელ.ფოსტა: achubinidze@cu.edu.ge