საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (455)

მობ.: 599 457040

ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge

 

 

ქეთევან კარბაია 

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (106)

მობ.: 577 021592

ელ.ფოსტაKkarbaia@cu.edu.ge