სკოლის ადმინისტრაცია

ვატო სურგულაძე 
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი

 
ელ.ფოსტა: vsurguladze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (148) 
მობ.: 595 006348

 

ნინო კახიანი
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: nkakhiani@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (149)
ოთახი: B22ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

 

ელ-ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (168)

ოთახი: B22

 

ნანა გერგედავა
ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი


ტელ.: 2 377777 (შიდა 168)
მობ.: +995 (595) 081199
ელ.ფოსტა:  ngergedava@cu.edu.ge