სკოლის ადმინისტრაცია

ვატო სურგულაძე 
კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის დეკანი

ელ.ფოსტა: vsurguladze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (350)
მობ.: 595 006348
 
 

გიორგი მახარაშვილი
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (490)

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ელ-ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (108)

 

ნანა გერგედავა
ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103)
მობ.:  595 081199
ელ.ფოსტა:  ngergedava@cu.edu.ge