სკოლის ადმინისტრაცია

ვატო სურგულაძე 


კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი
მობ.: 595 006348
ელ.ფოსტა: vsurguladze@cu.edu.ge


ნანა გერგედავა

ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: 2 377777 (შიდა 168)
მობ.: +995 (595) 081199
ელ.ფოსტა: ngergedava@cu.edu.ge