სკოლის ადმინისტრაცია

ვატო სურგულაძე 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (350)

მობ.: 595 006348
ელ.ფოსტა: vsurguladze@cu.edu.ge
 
 
გიორგი მახარაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)
ელ.ფოსტ: gmakharashvili@cu.edu.ge

 

თამარ ჭურაძე

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: tchuradze@cu.edu.ge