სკოლის ადმინისტრაცია

ვატო სურგულაძე 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (350)

მობ.: 595 006348
ელ.ფოსტა: vsurguladze@cu.edu.ge
 

გიორგი მახარაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)
ელ.ფოსტ: gmakharashvili@cu.edu.ge

 

ნანა გერგედავა
საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103)
მობ.:  595 081199
ელ.ფოსტა:  ngergedava@cu.edu.ge