დეკანის მიმართვა

რატომ უნდა ავირჩიოთ კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა?

 

ეკონომიური პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას გამოწვეულია თანამედროვე ცოდნით აღჭურვილი და  მოაზროვნე ეკონომისტების დეფიციტით. ასევე მრავალწლიანმა გამოცდილებამ, ექიმის, სახლმწიფო მოხელის თუ კერძო სექტორში მენეჯერის რანგში, კარგად დამანახა ჯანდაცვის სფეროში თანამედროვე მენეჯერების არსებობის აუცილებლობა. როგორც მენეჯმენტის სპეციალისტმა პიტერ დრაკერმა განაცხადა, გაცილებით ადვილია უხელმძღვანელო დიდ საწარმოს, ვიდრე პატარა სამედიცინო დაწესებულებას.

 

დღეს, როდესაც ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლას ვხელმძღვანელობ, ეს გამოცდილება შემიძლია სტუდენტებს გავუზიარო; მივცე მათ შანსი მიიღონ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლება. ჩვენი სკოლა და პროფესიონალთა გუნდი არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენთან მოსული თითოეული სტუდენტი მიიღებს საფუძვლიან ცოდნას არა მხოლოდ თეორიული, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით. ისინი იქნებიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, მენეჯერები და ლიდერები, რომლებიც შეძლებენ საქართველოს ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესების ეფექტურად ადმინისტრირებას, კვლევას, ანალიზს.

 

ჩვენ გთავაზობთ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს როგორც ეკონომიკის ასევე, ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და საზოგადოერბრივი ჯანდაცვის მიმართულებით. სკოლის ბაზაზე ხორციელდება ტრენინგები "ჰოსპიტალურ მენეჯმენტსა" და "ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მართვაში".ვახტანგ სურგულაძე,
კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის დეკანი