სკოლის ადმინისტრაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ(+995 32) 237 77 77 (250)
ელფოსტაeakobia@cu.edu.ge   

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (431)
ელფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ(+995 32) 37 77 77 (109)
ელფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge 

 

სერგი კაპანაძე

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი
ელ-ფოსტაskapanadze@cu.edu.ge