სკოლის ადმინისტრაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)
ელ.ფოსტაeakobia@cu.edu.ge   

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (431)
ელ.ფოსტ: mmikeladze@cu.edu.ge

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (109)
ელ.ფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge 

 

სერგი კაპანაძე

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი
ელ.ფოსტაskapanadze@cu.edu.ge