საკონტაქტო ინფრომაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.(+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტაeakobia@cu.edu.ge

 

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.:(+995 32) 237 77 77  (431)

მობ.: 599 452554
ელ.ფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

 

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.(+995 32) 37 77 77 (109)

მობ.: 577 34 94 32
ელ.ფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge