საკონტაქტო ინფრომაცია

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (შიდა 182)
ელფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

 

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ(+995 32) 37 77 77 (შიდა 181)
ელფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge