საკონტაქტო ინფორმაცია

შალვა მაჭავარიანი
პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი,
ვიცე–პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში
ტელ.: +995 (32) 237 77 77, (104)
ფაქ.: +995 (32) 231 32 26 
ელ.ფოსტა.: smachavariani@cu.edu.ge

 

თეიმურაზ ხუციშვილი
სრული პროფესორი
სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: +995 (32) 237 77 77, (143)
ფაქ.: +995 (32) 231 32 26 
ელ.ფოსტა.: tkhutsishvili@cu.edu.ge

 

თათია ღერკენაშვილი
მაგისტრი
ვიცე–პრეზიდენტის თანაშემწე სამეცნიერო დარგში
ტელ.: +995 (32) 237 77 77, (142)
ფაქ.: +995 (32) 231 32 26 
ელ.ფოსტა.: tgherkenashvili@cu.edu.ge