კვლევისა და მონაცემთა ანალიზის სამსახური

ეკატერინე ოშხერელი

 

კვლევისა და მონაცემთა ანალიზის სამსახურის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 2 37 77 77 (457)

ელ.ფოსტა eoshkhereli@cu.edu.ge

ოთახი:D 3