დეკანატები

ბიზნესის სკოლა

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

ოთახი: C8

 

თათია მაისურაძე

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი და სამაგისტრო პროგრამის მენეჯერი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (285)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

მარიამ აბესაძე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (284)

მობ.: 598 500 146

ელ.ფოსტა: mabesadze@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

დავით შოვნაძე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (231)

მობ.: 577 33 98 28

ელ.ფოსტა:  dshovnadze@cu.edu.ge


სამართლის სკოლა 

სოფიო შენგელია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (320)
ელ.ფოსტა: sshengelia@cu.edu.ge 

 

ნათია შენგელია

სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (214)

მობ: 599 885 571

ელ.ფოსტა: nshengelia@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

ხათუნა კაკაბაძე 
საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480)

მობ: 599 349 952
ელ. ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge
ოთახი: D4

 

სალომე გამრეკელი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (286)

მობ: 577 329 565

ელ.ფოსტა: salomegamrekeli@cu.edu.ge 

ოთახი: B26


მედიის სკოლა

 

ნინო ჟიჟილაშვილი 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (303)

ელ. ფოსტა:  nzhizhilashvili@cu.edu.ge
ოთახი: C5

 

თამთა კაკრიაშვილი

კავკასიის მედიის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (273)

მობ: 598 779 877

ელ.ფოსტა: tkakriashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: B26

 

ქეთი გიგოლაშვილი

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (104)

მობ: 577 302 663

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: A2

  


ტექნოლოგიების სკოლა

შოთა ნიჟარაძე
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge
ოთახი: C6


ნათია სულაბერიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (277)

მობ: 599 574 128

ელ. ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge
ოთახი: B26

 

კესო ჭკუასელი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის საბკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (272)

მობ: 579 085 426

ელ.ფოსტა: kchkuaseli@cu.edu.ge 

ოთახი: B26

 

ქეთი გიგოლაშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (104)

მობ: 577 302 663

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: A2

 


არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა

 

მარიამ მენაბდე

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: mmnebde@cu.edu.ge 

ოთახი:D6

 

მარიამ გიოშვილი 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (232)

მობ: 577 324 613

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge 

ოთახი: B26


სახელმწიფო მართვის სკოლა

ეკა აკობია
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)
ელ. ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge
ოთახი: B11

 

ნინო წულუკიძე

საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (271)

მობ: 577 113 330

ელ.ფოსტა: ntsulukidze@cu.edu.ge 

ოთახი: B26

 

ციცო ჩუბინიძე

სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი და მშვიდობის კვლევების ცენტრის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 

მობ: 577 399 836

ელ.ფოსტა: tschubinidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D33


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 

დავით ნატროშვილი 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (260)
ელ. ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge
ოთახი: B10 


თინათინ გიორგაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (283)

მობ: 599 795 554 

ელ.ფოსტა: tgiorgadze@cu.edu.ge
ოთახი: B26

 

ხვლეური ნინო

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (276)

მობ: 577 687 775

ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge 

ოთახი:B26

 

ქეთი გიგოლაშვილი

მედიის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (132)

მობ: 577 302 663

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 


ტურიზმის სკოლა

 


ვარდო კოპალეიშვილი 

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (270)

ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge
ოთახი: B28

 

თორნიკე ფურცელაძე

კავკასიის ტურიზმის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77

მობ: 577 339 745

ელ.ფოსტა: tpurtseladze@cu.edu.ge 

ოთახი: B26


მედიცინის სკოლა მარიამ ოქრუაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)

ელ.ფოსტა: mokruashvili@cu.edu.ge
ოთახი: C26

 

დავით შოვნაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (231)

მობ: 577 33 98 28

ელ.ფოსტა: dshovnadze@cu.edu.ge  

ოთახი: B 26

 

ნანა მიხანაშვილი

კავკასიის მედიცინის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი 

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (237)

მობ: 598 477 128

ელ.ფოსტა: nmikhanashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: B26

 

თამარ ქარჩავა

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (279)

ელ.ფოსტა: takarchava@cu.edu.ge

ოთახი: B26

  


ეკონომიკის სკოლა

 

მონიკა კვარაცხელია

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (274) 

ელ.ფოსტა: mokvaratskhelia@cu.edu.ge

 

ქეთი გიგოლაშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (104)

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: A2

 


განათლების სკოლა

 

ალუდა გოგლიჩიძე

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (498)

ელ.ფოსტა: agoglichidze@cu.edu.ge

ოთახი: B8

 

სალომე ჩიტორელიძე

საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (235)

მობ: 599 011 017

ელ.ფოსტა: schitorelidze@cu.edu.ge 

ოთახი: B26 


ვესტმინსტერის კოლეჯი

 

დევიდ ქ. შიმპი

დეკანის მოადგილე 

ტელ.: +1 843 367 4867

ელ. ფოსტა: dshimp@cu.edu.ge