დეკანატები

ბიზნესის სკოლა

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

ოთახი: C8

 

თათია მაისურაძე

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი და სამაგისტრო პროგრამის მენეჯერი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (123)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

 

მარიამ აბესაძე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (436)

მობ.: 598 500 146

ელ.ფოსტა: mabesadze@cu.edu.ge


სამართლის სკოლა 

სოფიო შენგელია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (320)
ელ.ფოსტა: sshengelia@cu.edu.ge 

 

ნათია შენგელია

სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (214)

ელ.ფოსტა: nshengelia@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

ხათუნა კაკაბაძე 
საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480) 
ელ. ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge
ოთახი: D4


მედიის სკოლა

 

ნინო ჟიჟილაშვილი 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (303)

ელ. ფოსტა:  nzhizhilashvili@cu.edu.ge
ოთახი: C5

 

 

ტექნოლოგიების სკოლა

შოთა ნიჟარაძე
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge
ოთახი: C6


ნათია სულაბერიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (430)

ელ. ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge
ოთახი: B26


სახელმწიფო მართვის სკოლა

ეკა აკობია
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)
ელ. ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge
ოთახი: B11


მარინე მიქელაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (431)

ელ. ფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge
ოთახი: B26


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 

დავით ნატროშვილი 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (260)
ელ. ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge
ოთახი: B10 


თინათინ გიორგაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (432)

ელ.ფოსტა: tgiorgadze@cu.edu.ge
ოთახი: B26


ტურიზმის სკოლა


ნინო კალანდაძე
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (270)
ელ.ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 
ოთახი: B28


ვარდო კოპალეიშვილი 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (499)

ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge
ოთახი: B26


მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა 

გიორგი მახარაშვილი
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)

ელ.ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge
ოთახი: C26

ნინო ჩალაბაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (484)

ელ.ფოსტა:nchalabashvili@cu.edu.ge

 


ეკონომიკის სკოლა

 

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი

ელ. ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ოთახი: B9

 

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108) 

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge


განათლების სკოლა

 

ალუდა გოგლიჩიძე

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (498)

მობ.: 577 977303

ელ.ფოსტა: agoglichidze@cu.edu.ge

ოთახი: B8

 

სალომე ჩიტორელიძე

საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (235)

ელ.ფოსტა:schitorelidze@cu.edu.ge


ვესტმინსტერის კოლეჯი

 

დევიდ ქ. შიმპი

დეკანის მოადგილე 

ტელ.: +1 843 367 4867

ელ. ფოსტა: dshimp@cu.edu.ge