დეკანატები

ბიზნესის სკოლა

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

ოთახი: C22

 

სოფიო ხუნდაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 
ელ.ფოსტა: skhundadze@cu.edu.ge

ოთახი: C22


სამართლის სკოლა 

სოფიო შენგელია 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (320)

ელ. ფოსტა:  sshengelia@cu.edu.ge
ოთახი: C7

 

ნინო კახიანი

სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (488)

ელ.ფოსტა: nkakhiani@cu.edu.ge

ოთახი: D4

 

ხათუნა კაკაბაძე 
საბაკალავრო პროგრამის

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480) 
ელ. ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge
ოთახი: D4


მედიის სკოლა

 

ნინო ჟიჟილაშვილი 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (303)

ელ. ფოსტა:  nzhizhilashvili@cu.edu.ge
ოთახი: C5


სალომე მათიაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ელ. ფოსტა: smatiashvili@cu.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (494)
ოთახი: D4


ტექნოლოგიების სკოლა

შოთა ნიჟარაძე
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge
ოთახი: C6


ნათია სულაბერიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (430)

ელ. ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge
ოთახი: D3


სახელმწიფო მართვის სკოლა

ეკა აკობია
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)
ელ. ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge
ოთახი: B11


მარინე მიქელაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (431)

ელ. ფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge
ოთახი: D3


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

დავით ნატროშვილი 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (260)
ელ. ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge
ოთახი: B10 


თინათინ გიორგაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (432)

ელ.ფოსტა: tgiorgadze@cu.edu.ge
ოთახი: D3


ტურიზმის სკოლა


ნინო კალანდაძე
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (270)
ელ.ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 
ოთახი: B28


ვარდო კოპალეიშვილი 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (499)

ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D2


მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა 

ვახტანგ სურგულაძე 
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (350)

ელ.ფოსტა:  vsurguladze@cu.edu.ge
ოთახი: C26


გიორგი მახარაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)

ელ.ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge
ოთახი: D2


ეკონომიკის სკოლა

 

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი

ელ. ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ოთახი: B9

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108) 

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge


სადოქტორო სკოლა

 

პაატა ბრეკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (214)

ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge

ოთახი: B8

 

ნოდარ კილაძე
აკადემიური დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
ელ.ფოსტა: nkiladze@cu.edu.ge

ოთახი: D37


ვესტმინსტერის კოლეჯი

დევიდ ქ. შიმპი

დეკანის მოადგილე 

ტელ.: +1 843 367 4867

ელ. ფოსტა: dshimp@cu.edu.ge