მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

თამთა ბუთხუზი 
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (440)

ელ.ფოსტა: tbutkhuzi@cu.edu.ge
ოთახი: D30

მარიამ იაშვილი

კონტენტ მენეჯერი

ტელ:(+995 32)237 77 77(441)

ელ.ფოსტა:miashvili@cu.edu.ge

ოთახი:D30

ქეთევან მაჭარაშვილი

მარკეტინგის მენეჯერი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (442)

ელ.ფოსტა: kmatcharashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D30

ელენე დავითაშვილი

კომუნიკაციების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (451)

ელ.ფოსტა: edavitashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D30

მერი ხვიჩია

მარკეტინგული ღონისძიებების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (435)

ელ.ფოსტა: mkhvichia@cu.edu.ge

ოთახი: D30

ანა კალაძე
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: akaladze@cu.edu.ge 
ოთახი: D10

გვანცა კიკაჩეიშვილი

საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: gkikacheishvili@cu.edu.ge


ოთახი: D10