მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

თამთა ბუთხუზი 
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (440)

ელ.ფოსტა: tbutkhuzi@cu.edu.ge
ოთახი: D30

ნუცა წერეთელი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (442)

ელ.ფოსტა: nutsereteli@cu.edu.ge 
ოთახი: D30

თორნიკე აფრიდონიძე

მარკეტინგის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (441)

ელ.ფოსტა: tapridonidze@cu.edu.ge
ოთახი: D30

ქეთევან მიქიაშვილი

მარკეტინგული პროექტების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (443)

ელ.ფოსტა: kmikiashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D30 

 მერი ხვიჩია

მარკეტინგული ღონისძიებების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (435)

ელ.ფოსტა: mkhvichia@cu.edu.ge

ოთახი: D30

ელენე დავითაშვილი
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: edavitashvili@cu.edu.ge
ოთახი: D10

ია სტურუა

საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: isturua@cu.edu.ge
ოთახი: D10