მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

თამთა ბუთხუზი 
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (440)

ელ.ფოსტა: tbutkhuzi@cu.edu.ge
ოთახი: D30

მარიამ მაღულარია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (442)

ელ.ფოსტა: mmaghularia@cu.edu.ge
ოთახი: D30

ანანო გუნია

მარკეტინგის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (441)

ელ.ფოსტა: agunia@cu.edu.ge
ოთახი: D30

მერი ხვიჩია

მარკეტინგული ღონისძიებების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (435)

ელ.ფოსტა: mkhvichia@cu.edu.ge

ოთახი: D30

ნატა სოლომონია

ციფრული მედიის ინფორმაციული უზრუნველყოფის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (443)

ელ.ფოსტა: nsolomonia@cu.edu.ge

ოთახი: D30

შორენა მაისურაძე
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: smaisuradze@cu.edu.ge
ოთახი: D10

თამარ გუგულაშვილი
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: tgugulashvili@cu.edu.ge
ოთახი: D10