პრეზიდენტის აპარატი

 

სვეტლანა (ლანა) ქევხიშვილი

პრეზიდენტის აპარატის ხელმძღვანელი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (201)

ელ.ფოსტა: lkevkhishvili@cu.edu.ge
ოთახი: B1

ამინ ნაგელიანი

პრეზიდენტის თანაშემწე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (452)

ელ.ფოსტა: anageliani@cu.edu.ge 

ოთახი: D 2