ტრენინგ-მოდულები პროექტის "ევროპის სამართლებრივი სახე" ფარგლებში

23 მარტი 2021
                                         

 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული  Erasmus+ პროგრამის Jean Monnet  პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“/LFEU ფარგლებში, კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება ტრენინგების ციკლი ასოცირების შეთანხმების შემდეგ სფეროებში: შრომის სამართალი, საჯარო შესყიდვები, კონკურენციის სამართალი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, სამართლებრივი აპროქსიმაცია.

 

ტრენერები არიან კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი, ცნობილი დარგის სპეციალისტები და პრაქტიკოსი პროფესიონალები.

 

ქვემოთ მოცემულია ტრენინგ-მოდულები: