აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი

 

 

 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, პოლიტიკა, ადვოკატირება და სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში, დაფინანსებულია USAID-ის მიერ.

 

 „რიდერის შექმნა საჯარო ადმინისტრირებაში“

 

პროექტის საერთო მიზანია საჯარო ადმინისტრირების სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოს უნივერსიტეტებში. ამ მიზნის მისაღწევად:

 

-პროექტის ფარგლებში შეიქმნება რიდერი საჯარო მმართველობაში ქართული კონტენტის გათვალისწინებით;

-კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის მეტად ხელმისაწვდომი გახდება საჯარო მმართველობის თანამედროვე უცხოური გამოცემები;

- ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს შორის მოხდება საჯარო მმართველობის სფეროში არსებული ცოდნისა და რესურსების გაზიარება.

 

 

პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით „საქართველოს გამოყენებითი კვლევების - რეგიონალური განვითარების“ პროექტის ფარგლებში; ფინანსდება ევროკომისიის მიერ.