პერსონალი

 

ეკატერინე ქარდავა

 

სამართლის დოქტორი;
კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
საბაუნის ასოცირებული პროფესორი;
ექსპერტი და მკვლევარი.

 

გურანდა ჭელიძე

 

ისტორიის დოქტორი;
კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი;
ტრენერი ევროინტეგრაციის საკითხებში.

 

ზურაბ ბრეგვაძე

 

ისტორიის დოქტორი;
კავკასიის უინვერსიტეტის პროფესორი;
რედაქტორი.

 

ჟაკ ვილროქსი

 

ბრიუსელის ვრიჯეს უნივერსიტეტის პროფესორი;
კავკასიის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი;
სოციოლოგიის დეპარტამენტისა და TESA– ს შრომითი ბაზრის კვლევითი ჯგუფის დირექტორი;
ევროპული ინდუსტრიული ურთიერთობების კავშირის თანა-დამაარსებელი;
მკვლევარი.


თათია მოსიძე

 

ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი;
საერთაშორისო ურთიერთობისა და დიპლომატიის მაგისტრი;
დამოუკიდებელი მკვლევარი საერთაშორისო უსაფრთხოების დარგში.