პროექტის პარტნიორები

პროექტის პარტნიორები

 

კოორდინატორი: NISPAcee


ინსტიტუციური პარტნიორები კავკასიაში:

  • შპს კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველო
  • რუსულ-სომხური უნივერსიტეტი, სომხეთი
  • ყაზარის უნივერსიტეტის, აზერბაიჯანი


V4 ინდივიდუალური პარტნიორები:

  • Juraj Nemec, Slovak Republic
  • Gyorgy Gajduschek, Hungary
  • Patrycja Suwaj, Poland
  • David Spacek, Czech Republic