რეგიონალური კონფერენცია

რეგიონალური კონფერენცია


კავკასიის რეგიონში დემოკრატიული მმართველობის აღმშენებლობა ევროკავშირის ადმინისტრაციული პრინციპების საფუძველზე


თარიღი: მარტი 5, 2015


ჩატარების ადგილი: კავკასიის უნივერსიტეტი, 10ა, პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, 0186, თბილისი, საქართველო, 7-ე სართული, პროფ. მზია მიქელაძის სახ. საკონფერენციო დარბაზი.პროექტი: კავკასიის აკადემიური პროგრამები საჯარო მმართველობაში ევროკავშირის ადმინისტრაციულ პრინციპების საფუძველზე

მხარდამჭერი: ვიზეგრადის საერთაშორისო ფონდი

 

კოორდინატორი: NISPAcee - ცენტრაური და აღმოსავლეთ ევროპის საჯარო ადმინისტრირების ინსტიტუტებისა და სკოლების ქსელი, www.nispa.org

ინსტიტუციური პარტნიორები კავკასიაში:

V4 ინდივიდუალური პარტნიორები:

·         შპს კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველო

·         რუსულ-სომხური უნივერსიტეტი, სომხეთი

·         ყაზარის უნივერსიტეტის, აზერბაიჯანი


Juraj Nemec, Slovak Republic

Gyorgy Gajduschek, Hungary

David Spacek, Czech Republicსამიზნე ჯგუფი/მონაწილეები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან.

 

- უნივერსიტეტები, აკადემიური პერსონალი: საჯარო ადმინისტრირების ლექტორები, ტრენერები და მკვლევრები.

- სტუდენტები: მოწინავე მაგისტრანტები, რომლებიც დასაქმებულები არიან საჯარო მმართველობასა და საჯარო ადმინისტრირებაში; ასევე პოტენციალური დოქტორანტები;

- საჯარო ადმინისტრირების ოფიციალური პირები.

-სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები;

-მედია.


პროგრამა:

9:00 – 9:30

კონფერენციაზე რეგისტრაცია                        

9:30 – 11:00

მისალმება და გახსნა

ძირითადი მოხსენებები

-ევროკავშირში, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში  დემოკრატიული მმართველობის შეენება,

კავკასიის რეგიონში დემოკრატიული მმართველონის შენება ევროკავშირის ადმინისტრაციული პრინციპების საფუძველზე

-განათლების როლი დემოკრატიული მმართველობის შენებაში


- დისკუსია

11:00 – 12:00

აკადემიური პროგრამების ხარისხი, შეფასება და აკრედიტაცია

- უმაღლესი განათლების სისტემა ევროკავშირში

- ხარისხის შეფასება და აკრედიტაციის სისტემები ევროკავშირში

-საჯარო მმართველობის პროგრამების (EAPAA, CIAPA)
ევროპული და მსოფლიო მასშტაბის აკრედიტაცი   European and

- დისკუსია

12:00 – 12:30

შესვენება

12:30 – 14:00

 


კავკასიის აკადემიური პროგრაების სტატუსი და გამოწვევები

უმაღლესი განათლება საჯარო მმართველობაში:

- საქართველოში

- სომხეთში

- აზერბაიჯანში

- დისკუსია

14:00 – 14:15

ურთიერთგაგების მემორანდუმი

14:15 – 14:30

ნეთვერქინგის როლი
დახურვა

14:30 – 15:30

შესვენება ლანჩზე

15:30 – 17:00

ინდივიდუალური კონსულტაციები საჯარო მმართველობის პროგრამების კურიკულუმის შექმნის შესახებ