პროექტის პარტნიორები

 

 

 

პროექტის კოორდინატორი:Karlshochschule gemeinnützige GmbH (Karlstrasse 36 38, Karlsruhe 76133, გერმანია)