ცენტრის მისია / ხედვა

ცენტრის მისია

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს დაეხმაროს სამეწარმეო უნარების განვითარებასა და გაძლიერებაში.  

 

ცენტრის ხედვა

 

ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრი წარმოადგენს როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული მასშტაბის მაღალი ნდობისა და ღირებულებების სტარტაპ ეკოსისტემის ჰაბს, რომელიც სთავაზობს სამეწარმეო განათლების განვითარებასთან დაკავშირებული სერვისების ფართო სპექტრს.