ანაზღაურებადი პროგრამა მკვლევარებისთვის - ჰამბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია

21 მარტი 2023

გაცნობებთ, რომ ჰამბურგის უნივერსიტეტის, გერმანია (University of Hamburg, Germany) მშვიდობის კვლევისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას სამწლიან ანაზღაურებად პროგრამაზე - ადგილობრივი მშვიდობა ცენტრალურ ევრაზიაში: მშვიდობის ფორმირების შესწავლა ჩვეულებრივ და მფარველობით კონტექსტში.

 

ჩასატარებელი სამუშაოები:

 

 • დაინტერესებული პირი მზად არის განახორციელოს ეთნოგრაფიული საველე სამუშაოები ორ შერჩეულ კვლევით ადგილზე (ერთი სოფლის/ერთი ქალაქის) საქართველოსა და ყირგიზეთში.
 • დაინტერესებული პირი მზად არის უხელმძღვანელოს საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ამოცანებს საველე სამუშაოების ფარგლებში;
 • დაინტერესებული პირი მზად არის გაუწიოს კოორდინირება საველე სამუშაოებს და საჭიროების შემთხვევაში დეტალების განსახილველად ჩაერთოს როგორც ონლაინ მოლაპარაკებებში ასევე ადგილზე, ჰამბურგის უნივერსიტეტში.
 • დაინტერესებული პირი მხარს უჭერს გუნდის ხელმძღვანელს და კოლეგებს პროექტის საერთო მიზნებისა და სამოქმედო გეგმის მიღწევაში.
 • დაინტერესებულმა პირმა უნდა შეადგინოს ერთი ნაშრომი ჩატარებულ საველე სამუშაოზე და შეიტანოს წვლილი ორ თანაავტორულ ნაშრომში, ლოკალური მშვიდობის ფორმირების პრობლემებსა და მშვიდობის ინტერდისციპლინურ კვლევებზე. ყველა ნაშრომი უნდა გამოქვეყნდეს საერთაშორისო ჟურნალებში.
 • დაინტერესებული პირი, კოლეგებთან ერთად წარადგენს დასკვნებს საერთაშორისო კონფერენციაზე.

 

მონაწილეობის კრიტერიუმები:

 

 • დოქტორის ხარისხი სოციალურ ანთროპოლოგიაში, ეთნოგრაფიულ ორიენტირებულ სოციოლოგიაში ან ადამიანის გეოგრაფიაში.
 • მუშაობის გამოცდილება ეთნოგრაფიულ საველე სამუშაოებში კავკასიის ან ცენტრალური აზიის მიმდებარე ტერიტორიებზე;
 • ღრმა ცოდნა კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მოვლენების შესახებ ყირგიზეთში ან საქართველოში ან მეზობელ სახელმწიფოში კავკასიაში ან ცენტრალურ აზიაში;
 • დაინტერესება/ცოდნა მონაწილეობითი კვლევის მეთოდების შესახებ და კონკრეტული პროექტების განხორციელებისთვის მზადყოფნა შესაბამის კვლევით ადგილებში;
 • დაინტერესება/ცოდნა ლიტერატურასა და აკადემიურ დებატებში საერთაშორისო მშვიდობის მშენებლობის პრობლემებზე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ინტერდისციპლინურ თანამშრომლობაზე, სოციალურ წესრიგებზე, მშვიდობის ფორმირებასა და ადამიანთა უსაფრთხოებაზე;
 • დაინტერესებულ პირს გამოქვეყნებული უნდა ჰქონდეს საავტორო ან თანაავტორული ნამუშევრები წიგნებსა ან ჟურნალებში.
 • ინგლისური ენის ცოდნა - როგორც წერითი ასევე ვერბალური.
 • ადგილობრივი ენების ცოდნა (ყირგიზული ან ქართული)
 • კომუნიკაციის და როგორც გუნდური ასევე დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.

 

პროგრამის ფარგლებში მონაწილე პირი მიიღებს ყოველთვიურ ანაზღაურებას სტიპენდიის სახით: 700€
პროგრამა ასევე ანაზღაურებს ფრენისა და განთავსების ხარჯებს.

 

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად და რეგისტრაციის გასავლელად, გთხოვთ, პროგრამის ორგანიზატორებს მიაწოდოთ ელექტრონულ მისამართზე kreikemeyer@ifsh.de შემდეგი ინფორმაცია PDF ფორმატში 27 მარტამდე:

 

 • სამოტივაციო წერილი;
 • რეზიუმე
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • კვლევითი ნამუშევრები (სურვილის შემთხვევაში)
 • პასუხი კითხვაზე - როგორ წარმოგიდგენიათ ეთნოგრაფიული და მონაწილეობითი კვლევის მოქმედება საქართველოსა თუ ყირგიზეთში ადგილობრივი მშვიდობის ფაქტორებზე?

 

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტი.