საკონტაქტო ინფორმაცია

კეთევან კარბაია
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (233)

ელ.ფოსტა: kkarbaia@cu.edu.ge 

 

ანი თავართქილაძე

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების
დეპარტამენტის დირექტორიs მოადგილე

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (240)

ელ.ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge