საჭირო დოკუმენტაცია

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად  დაინტერესებულმა აკადემიურმა პერსონალმა  შემდეგი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს ინგლისურ ენაზე:

 

  • საერთაშორისო პასპორტის ასლი;
  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • CV ევროპასის ფორმით
  • ესე, რომელიც უნდა ასახავდეს კავკასიის უნივერსიტეტში მუაშაობის გამოცდილებას; ინფორმაციას პროექტებისა და პროგრამების შესახებ, რომელშიც აპლიკანტს მონაწილეობა მიუღია კავკასიის უნივერსიტეტთან ერთად ან როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენელს;
  • 1 სარეკომენდაციო წერილი ფაკულტეტიდან.