ორმაგი ხარისხის პროგრამები

კავკასიის უნივერსიტეტის  ბიზნესის სკოლა სტუდენტებს სთავაზობს ორმაგი ხარისხის პროგრამებს. აღნიშნული პროგრამების განხორციელება ხდება პარტნიორ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით.

 

ორმაგი ხარისხის პროგრამ(ებ)ის ფარგლებში, კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა სასწავლო კურსი გაიროს, როგორც კავკასიის უნივერსიტეტში, ასევე  ერთ-ერთ პარტნიორ უნივერსიტეტში. სწავლის დასრულების შემდეგ, სტუდენტი იღებს ორ დიპლომს. ერთი არის კავკასიის უნივერსიტეტის დიპლომი, ხოლო მეორე - პარტნიორი უნივერსიტეტის მიერ მინიჭებული დიპლომი.

 

გთხოვთ, იხილოთ ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის პროგრამების ჩამონათვალი: