საპატიო პროფესორები/აკადემიკოსები

ირაკლი წერეთელი 

 

ფილოლოგი, პოლიტიკოსი

იხილეთ ბიოგრაფია

 

გურამ ლეჟავა

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მატერიალური რესურსების დარგში, პროფესორი

იხილეთ ბიოგრაფია

 

ნუგზარ სხირტლაძე

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი სასწავლო დარგში

იხილეთ ბიოგრაფია

 

ბერნარ უტიე

 

პროფესორი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრი,

გელათის აკადემიის აკადემიკოსი

იხილეთ ბიოგრაფია

 

მზექალა შანიძე

 

ქართველი ენათმეცნიერი,ფილოლოგი

იხილეთ ბიოგრაფია.

 

რამაზ ხუროძე

 

აკადემიკოსი

იხილეთ ბიოგრაფია.

 

როინ მეტრეველი

 

ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, ისტორიკოსი, მედიევისტი კავკასიოლოგი

იხილეთ ბიოგრაფია.