აკადემიური კონკურსის შედეგები CMS-ში

16 სექტემბერი 2021

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლაში (CMS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 20 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით ჯანდაცვის მენეჯმენტის  მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირი:

 

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით

  • ლეილა კარიმი

 

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლაში (CMS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 1 სექტემბერს  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით მედიცინის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირი:

 

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით

 

  • ზვიად კირტავა