აკადემიური კონკურსის შედეგები CSG-ში

16 სექტემბერი 2021

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში (CSG) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2021 წლის 30 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით, საჯარო მმართველობა და პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით

  • პაატა სირბილაძე
  • ემირ ეთერია

 

ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით აირჩიეს შემდეგი პირები:

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით

  • ეკა აკობია

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით

  • გიორგი მუჩაიძე