აკადემიური წერის ცენტრი

 

თამარ (თათია) ჩოკორაია

აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელი

ტელ: +995 32) 237 77 77  (456)

ელ.ფოსტა: tchokoraia@cu.edu.ge 

ოთახი: D 5