რეესტრის და საქმის წარმოების დეპარტამენტი

მარიამ ციბაძე
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (225)
ელ.ფოსტა: mtsibadze@cu.edu.ge
ოთახი: B29

მარინა ხარაბედია
არქივარიუსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (224)
ელ.ფოსტა: mkharbedia@cu.edu.ge
ოთახი: B29

შორენა სიხარულიძე

რეესტრის სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (223)

ელ.ფოსტა: shsikharulidze@cu.edu.ge

ოთახი: B29

ლელა გოგორიშვილი

საქმისწარმოების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (245)

ელ.ფოსტა: lgogorishvili@cu.edu.ge

ოთახი: B29

მარიამ დალაქიშვილი 

საქმისწარმოების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (105)

ელ.ფოსტა: mdalakishvili@cu.edu.ge