რეესტრის და საქმისწარმოების დეპარტამენტი

მარიამ ციბაძე
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (225)
ელ.ფოსტა: mtsibadze@cu.edu.ge
ოთახი: B29

მარინა ხარაბედია
არქივარიუსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (224)
ელ.ფოსტა: mkharbedia@cu.edu.ge
ოთახი: B29

შორენა სიხარულიძე

რეესტრის სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (223)

ელ.ფოსტა: shsikharulidze@cu.edu.ge

ოთახი: B29

ლელა გოგორიშვილი

საქმისწარმოების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (245)

ელ.ფოსტა: lgogorishvili@cu.edu.ge

ოთახი: B29

ქეთევან ოქროპირიძე

საქმისწარმოების სამსახურის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: ketevanokropiridze@cu.edu.ge 

ოთახი: B29