სტუდენტური ცხოვრება

 

კავკასიის უნივერსიტეტი აქტიური სტუდენტური ცხოვრებით გამოირჩევა, რომელსაც ხელმძღვანელობს სტუდენტური თვითმმართველობა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით. სტუდენტური ორგანიზაციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ უნივერსიტეტის სოციალური, კულტურული და ინტელექტუალური გარემოს შექმნაში. მსგავსი გაერთიანებები თავად სტუდენტების მხრიდან იმართება, რომლებიც ხელს უწყობენ ლიდერული თვისებების ჩამოყალიბებას.

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტი, მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულება არ არის, აქ ცოდნასთან ერთად სტუდენტები ცხოვრებისეულ გამოცდილებას იღებენ. ვინაიდან  სტუდენტების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია უნივერსიტეტის ცხოვრებაში.

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტმა ჩამოაყალიბა რამდენიმე ტრადიციული ღონისძიება:

 

 

CU Welcome – campus BBQ

 

Halloween Costume Celebration/Fall Festival

 

Christmas/New Year Market

 

Graduation

 

CU on Xmas 2020