ტრენინგის მასალები ჟან მონეს პროექტი „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“

27 მაისი 2021

 

                                                                    

 

Jean Monnet პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე"/LFEU შესაბამისად, კავკასიის უნივერსიტეტში, 2021 წლის მაისში ჩატარდა 5 თემატური ტრენინგი. 

 

 

ტრენინგებისათვის მომზადდა ტრენინგ-მოდულებები: https://cu.edu.ge/grant-projects/cu-grant-projects-news/legal-face-eu )

ტრენინგებისათვის მომზადდა ტრენინგის თემატური პრეზენტაციები.