ვალადოლიდის უნივერსიტეტი (Universidad de Valladolid, Spain), აცხადებს 2022 წლის გაზაფხულის სემესტრში, Erasmus+ ის გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის განაცხადების მიღებას.

26 აგვისტო 2021

 

ვალადოლიდის უნივერსიტეტი (Universidad de Valladolid, Spain), აცხადებს 2022 წლის  გაზაფხულის სემესტრში, Erasmus+ ის გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის განაცხადების მიღებას.

 

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა სტუდენტების საერთაშორისო მობილობისთვის ითვალისწინებს მგზავრობის ხარჯის დაფარვას  და გასცემს სტიპენდიებს. სტიპენდიის ოდენობა სტუდენტებისთვის განსაზღვრულია მიმღები ქვეყნისა და უნივერსიტეტის შესაბამისად.

 

ვალადოლიდის უნივერსიტეტში გამოცხადებული მობილობის დეტალები:

 

აკადემიური საფეხური

მობილობის ხანგრძლივობა

პროგრამის დასახელება

სწავლების ენა

ბაკალავრიატი

1 სემესტრი

 

01/02/2022 – 15/07/2022

International Semester Program in Commerce

ინგლისური

ბაკალავრიატი

1 სემესტრი

 

01/02/2022 – 15/07/2022

International Semester Program in Education

ინგლისური

ბაკალავრიატი

1 სემესტრი

 

01/02/2022 – 15/07/2022

International Semester in European International and Comparative Law

ინგლისური

 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, კავკასიის უნივერსიტეტის აქტიურმა  სტუდენტებმა, შემდეგი  დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ ინგლისურ ენაზე:

 

 • მოქმედი საერთაშორისო პასპორტის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (იხ. დანართი #1);
 • EUROPASS CV;
 • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (IELTS – 6.0 ; TOEFL- 78);
 • ნიშნების ფურცელი;
 • 1 სამოტივაციო წერილი;
 • 1 სარეკომენდაციო წერილი ფაკულტეტიდან (დეკანი/ პროგრამის ხელმძღვანელი/ ლექტორი)

 

კანდიდატებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ ელექტრონული ფორმით 2021 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლთ შემდეგ მისამართზე: ir@cu.edu.ge.  

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება  არ  შეუძლიათ:

 

 • დამამთავრებელი სემესტრის (მე-4 კურსის მე-2 სემესტრი) სტუდენტებს;
 • მათ, ვისაც უკვე მიღებული აქვთ ერაზმუს მუნდუსის გრანტი ანალოგიურ საფეხურზე.

 

 

 

არ განიხილება იმ სტუდენტთა განაცხადებირომლებიც:

 

 • არ აკმაყოფილებს გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის ჩარჩო ხელშეკრულებითა და კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტის დებულებით დადგენილ მოთხოვნებს;
 • წარმოდგენილი იქნება არასრულყოფილი ან დადგენილი მოთხოვნების შეუსაბამოდ;
 • წარმოდგენილი იქნება დაგვიანებით ან ეტაპობრივად

შერჩევის პროცედურა:

 

 • წარმოდგენილ სააპლიკაციო დოკუმენტებს განიხილავს კავკასიის უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისია.
 • კომისიის მიერ შერჩეულ კანდიდატებთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის მიწოდება ვალადოლიდის უნივერსიტეტის სააპლიკაციო პროცედურების შესახებ;
 • შერჩეული კანდიდატების მიერ ვალადოლიდის უნივერსიტეტის სააპლიკაციო ფორმის შევსება 20 სექტემბრამდე, 2021;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმის შეფასება მიმღები უნივერსიტეტის მიერ;
 • სტუდენტების საბოლო შერჩევა ვალადოლიდის უნივერსიტეტის მიერ;

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, მიმართეთ კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტს, მეორე სართული, ოთახი B25.