ფსიქოლოგიის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის, ლეილა კარიმის სამეცნიერო ნაშრომი

2 სექტემბერი 2021

 

გავლენიან საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემაში International Journal of Environmental Research and Public Health  გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი: "Moral distress and perceived community views are associated with mental health symptoms in frontline health workers during the COVID-19 pandemic".  (”ფსიქიკური ჯანმრთელობის სიმპტომებთან დაკავშირებული მორალური დისტრესი და საზოგადოების შეხედულებები წინა ხაზის ჯანდაცვის მუშაკებში COVID-19 პანდემიის დროს“).

 

ნაშრომის ავტორია ლეილა კარიმი (ფსიქოლოგიის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი), კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის და ლა ტრობეს უნივერსიტეტის (მელბურნი, ავსტრალია) პროფესორი.

 

ჟურნალი ინდექსირებულია SCOPUS-ის (Elsevier) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში. CiteScore შეადგენს 3.4. https://www.scopus.com/sourceid/144989