ლეილა კარიმის სამეცნიერო ნაშრომი მაღალრეიტინგულ საერთაშორისო ჟურნალში „Brain Sciences“ გამოქვეყნდა

6 ნოემბერი 2023

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „Brain Sciences“ გამოქვეყნდა სამეცნიერო სტატია „Identifying the Key Elements of Psychologically Safe Workplaces in Healthcare Settings“.ნაშრომის ავტორია ლეილა კარიმი,ფსიქოლოგიის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის და RMIT უნივერსიტეტის (მელბურნი, ავსტრალია) პროფესორი.

 

იხილეთ სტატიის ბმული.

 

ჟურნალი „Brain Sciences“ ინდექსირებულია SCOPUS-ის (Elsevier) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში, რომლის CiteScore არის 3.9.