მედიცინის სკოლის სამეცნიერო კონფერენცია

16 დეკემბერი 2023

15 დეკემბერს, კავკასიის მედიცინის სკოლის ორგანიზებით გაიმართა  სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია.

  

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სამედიცინო სკოლის სტუდენტებმა, რომლებმაც მოამზადეს სამეცნიერო ნაშრომები. მათგან საუკეთესო ნაშრომების ავტორებს გადაეცათ სერტიფიკატები და ვაუჩერები. 
 
საუკეთესო ნაშრომის ავტორები გახდნენ: 
 
  • I ადგილი - სიერე სალმან ნიზადი

თემა - Long Covid19: The Hidden Toll of the Pandemic

 

  • II ადგილი - ნიშად ნასარუდენი

თემა -Clinical Significance of Adrenal Venous Sampling in Primary Hyperaldosteronism: A Case Report

 

  • III ადგილი - ანტარ როდა

თემა- Malaria