პროფესორ ლეილა კარიმის სამეცნიერო ნაშრომი გავლენიან გამოცემაში გამოქვეყნდა

4 სექტემბერი 2021

 

გავლენიან საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემაში General Hospital Psychiatry გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი ნაშრომი: „Coping strategies adopted by Australian frontline health workers to address psychological distress during the COVID-19 pandemic“ („ჯანდაცვის მუშაკების ფსიქოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის სტრატეგიები COVID-19 პანდემიის დროს”).

 

ნაშრომის ავტორია ლეილა კარიმი (ფსიქოლოგიის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი), კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის და ლა ტრობეს უნივერსიტეტის (მელბურნი, ავსტრალია) პროფესორი.

 

ჟურნალი ინდექსირებულია SCOPUS-ის (Elsevier) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში. CiteScore შეადგენს 4.7-ს https://www.scopus.com/sourceid/15665

 

სტატიის ბმული:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834321001171?via%3Dihub


Smallwood N. Karimi L. Pascoe A. Bismark M. Putland M. Johnson D. Dharmage S.C. Barson E.l, Atkin N. Long CN. Holland A. Coping strategies adopted by Australian frontline health workers to address psychological distress during the COVID-19 pandemic. General Hospital Psychiatry 2021; 72:124 - 1301