ახალი სასწავლო კურსი „დემოკრატია და მოქალაქეობა“

11 იანვარი

(კავკასიის უნივერსიტეტი, ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს უნივერსიტეტი) შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის ფარგლებში დაინერგა ახალი სასწავლო კურსი სახელწოდებით „დემოკრატია და მოქალაქეობა". კურსი სახელმწიფო მმართველობის სისტემებს, ადამიანის უფლებებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და მოქალაქეთა თანამონაწილეობას მოიცავს.

კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლა 2011-2012 სასწავლო წლებში გეგმავს ამ საგნის პირველკურსელებისთვის შეთავაზებას.