დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

21 აპრილი 2021

21 აპრილს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამას 4 წლიანი აკრედიტაცია მიანიჭა.