სკოლის ადმინისტრაცია

დავით ნატროშვილი
დეკანი
ტელ:. (+995 32) 237 77 77 (260)

მობ.: 577 905 990
ელ.ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge 

 

თინათინ გიორგაძე
საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (432)

მობ.: 599 795 554
ელ.ფოსტა: tgiorgadze@cu.edu.ge  

 

ელენე გოგელიძე
სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (104)

მობ: 577 041 572
ელ.ფოსტა: egogelidze@cu.edu.ge 

 

ნინო ხვლეური

სტუდენტთა  მომსახურებისა  და  სასწავლო  პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი (I-II კურსი)
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (155)

მობ: 577 687 775      
ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge

 

 

მიხანაშვილი ნანა

სტუდენტთა  მომსახურებისა  და  სასწავლო  პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი (III კურსი)

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (120)

მობ: 598 477128
ელ.ფოსტა: nmikhanashvili@cu.edu.ge

 

  

სალომე კიკნაძე

სტუდენტთა  მომსახურებისა  და  სასწავლო  პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი (IV კურსი)

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (107)

მობ: 577 399723
ელ.ფოსტა: skiknadze@cu.edu.ge