ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაცია

7 მარტი 2019

7 მარტს, კავკასიის უნივერსიტეტს კიდევ ერთი ახალი პროგრამა დაემატა.

 

კავასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულმა საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამამ, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 4 წლიანი აკრედიტაცია მიიღო.