გერმანული ენის ოლიმპიადა

11 იანვარი

ოლიმპიადაში, რომელიც ორ ტურს მოიცავდა, მონაწილეობდნენ მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები. პირველი ეტაპი წარმატებით გადალახა 4-მა კონკურსანტმა. ორი ტურის შედეგების მიხედვით ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

I - ანი კელაურიძე, 21-ე საჯარო სკოლა, მე-12 კლასი;
II - ნატა ქორიძე, 21-ე საჯარო სკოლა, მე-12 კლასი;
III - გიორგი კოლხიდაშვილი, 126-ე საშუალო სკოლა, ვალდორფის თავისუფალი სკოლა, მე-11 კლასი.

ოლიმპიადაში გამარჯვებულები ერთი სემესტრის განმავლობაში მთლიანად ან ნაწილობრივ თავისუფლდებიან გერმანული ენის კურსის საფასურისგან.