კავკასიის უნივერსიტეტის საუკეთესო პრაქტიკა SQUIRE საერთაშორისო კონფერენციაზე

15 დეკემბერი 2023

12 დეკემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორმა, ისტორიის დოქტორმა გურანდა ჭელიძემ მონაწილეობა მიიღო „მესამე მისიის ხარისხისა და შესაბამისობის განვითარება ქართულ უნივერსიტეტებში” (SQUARE) საერთაშორისო კონფერენციაში “SQUIRE - Addressing 3rd Mission in Universities: local and Global”.

 

კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენება შეეხო უნივერსიტეტის მესამე მისიის საუკეთესო პრაქტიკას - ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში განხორციელებულ Erasmus+ ჟან მონეს პროექტს “ევროპული სწავლების სამკუთხედი” (TEESS), მიღებულ შედეგებსა  და რეკომენდაციებს, სამომავლო გეგმებს გრძელვადიან პერსპექტივაში.

 

მოხსენება მიეძღვნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორის ზურაბ ბრაგვაძის ხსოვნას.