ტექნოლოგიების სკოლის სტუდენტმა რობოტი შექმნა

12 ივნისი 2011


აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ტექნოლოგიების სკოლის მესამე კურსელები სწავლობენ საგანს „ელექტრონიკა". სტუდენტებს ფინალური პროექტის ფარგლებში ევალებათ ელექტრონიკასთან დაკავშირებული პროექტების შექმნა და განხორციელება.