ტექნოლოგიების სკოლის სტუდენტმა რობოტი შექმნა

11 იანვარი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის პირველი კურსის სტუდენტმა დემურ ნოდიამ საკუთარი ინიციატივით შექმნა რობოტი, რომელიც წინაღობას აწყდება, თავის დაღწევის გზებს ეძებს და გამოუვალ სიტუაციაში უკან იხევს.

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ტექნოლოგიების სკოლის მესამე კურსელები სწავლობენ საგანს „ელექტრონიკა". სტუდენტებს ფინალური პროექტის ფარგლებში ევალებათ ელექტრონიკასთან დაკავშირებული პროექტების შექმნა და განხორციელება.