აბიტურიენტებთან შეხვედრა

11 იანვარი

კავკასიის უნივერსიტეტმა რეგიონების აბიტურიენტებთან საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყო.

 

ქ. ქუთაისის სხვადასხვა საჯარო სკოლაში, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანმა აბიტურიენტებს მიაწოდა ინფორმაცია კავკასიის უნივერსიტეტში არსებული შვიდივე სკოლის შესახებ.