ექსკურსია ყაზბეგში

30 სექტემბერი 2013
გაცნობა–დაახლოვებას და მათშორის მეგობრულიურთიერთობის დამყარებას.

ექსკურსიაზე იმყოფებოდნენ კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი – გიორგი დათუკიშვილი, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი–ნათია სულაბერიძე.{phocagallery view=category|categoryid=363|limitstart=0|limitcount=0}