ტექნოლოგიების სკოლის სტუდენტური კონფერენცია

25 ივნისი 2020

25 ივნისს ჩატარდა კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს:

 

 დანიელ ბარბაქაძე

  • თემა: მომავლის კომპიუტერით გამოწვეული მოსალოდნელი ცვლილებები ჩვენს ყოველდღიურობაში“.

 

 ნათია ყალიჩავა, მარიამ ჯანგირაშვილი

  • თემა: „კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრაცია-რეკონსტრუქციის გავლენა და შედეგები“

 

 ლუკა ქობალია

  • თემა: „კულტურული მემკვიდრეობის არსი და  არქიტექტურული პრაქტიკის ეთიკური ნორმები“