ლოგიკური თამაშების ლიგის შედეგები

21 თებერვალი 2018

იხილეთ ლოგიკური თამაშების ლიგის პირველადი შედეგები.

 

მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ შედეგები გაასაჩივრონ.

სააპელაციო ფორმის შევსების ბოლო ვადაა 23 თებერვალი 18:00 საათი.

 

იხილეთ აპელაციის შემდგომი შედეგები.